Teade Noorsoo ja Spordiametilt 30.04.20


Kaili Kukumägi
spordiosakonna juhataja

 Edastame Tallinna linna eriolukorrast väljumise detailse kava ja spordivaldkonda puudutava info.

I etapis alates 11. maist avatakse järk-järgult linnale kuuluvad mängu- ja spordiväljakud sh välispordikeskused ja koolide staadionid. Spordi- ja noorsooameti asutustest avatakse I etapis järgmised keskused organiseeritud sporditegevuseks st treeningute korraldamiseks, milleks on vajalik eelnev broneering:

-          Nõmme Spordikeskus https://www.tallinn.ee/sport/Teenus-Nomme-Spordikeskus

-          Pirita Spordikeskus https://www.tallinn.ee/sport/Teenus-Pirita-Spordikeskus

-          Kadrioru staadion https://www.tallinn.ee/sport/Teenus-Kadrioru-Staadion

-          Harku Sõudebaas  https://www.tallinn.ee/sport/Teenus-Harku-Soudebaas

-          Snelli staadion https://www.tallinn.ee/sport/Teenus-Snelli-Staadion

-          Sõle Spordikeskuse väli korvpalliväljak https://www.tallinn.ee/sport/Teenus-Sole-Spordikeskus

-          Härma staadion (tel 632 8000 ja e-post: lasnamae@piritaspordikeskus.ee)

Staadionitel ja väliväljakutel tuleb järgida Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piiranguid (treeningul võib rühmas olla kuni 10 inimest sh treener, järgida 2+2 reeglit jne). Koolide staadionite kasutamine sõltub koolidest, kas nad on võimelised tagama ohutusnõuete ja reeglite täitmise ning desinfitseerimise, palume koolidega ise ühendust võtta.

Vabariigi Valitsus pole teinud otsust, millal avatakse spordihallide saalid ja ujulad (va tippsport), samuti pole veel otsustatud, mis saab suvelaagritest, selle kohta edastame infot esimesel võimalusel.


*********
Anname teada, et Kulutuuriministeerium on lõpuks valmis saanud juhise, mis tingimustel on võimalik treeningute läbiviimisega välisväljakutel alustada alates 2. maist 2020. Juhend on lisatud manusena, kuid toome siinkohal välja mõned olulisemad:

· Treeningul võib rühmas olla kuni 10 inimest – see tähendab kokku koos treeneri(te)ga;

· Järgida tuleb 2+2 reeglit. Kõrge intensiivsusega treeningute puhul soovitame hoida suuremat distantsi inimeste vahel;

· Haigusnähtudega inimesed ei tohi treeningutel osaleda;

· Ühel spordiväljakul võib treenida ka mitu treeningrühma, kuid arvestama peab 2+2 reeglit nõuet treeningrühma suuruse osas (max 10 inimest koos treeneri(te)ga);

· Soovitame kasutada treeningutel isiklikke treeningvahendeid või treeningvahendite jagamisel tuleb neid desinfitseerida peale iga isiku kasutamist. Desinfitseerimisvahendite olemasolu peab tagama spordiklubi;

· Isiklikku joogipudelit kellegagi jagada ei tohi;

· Võistluste korraldamine ei ole lubatud.

Täpsemad tingimuste kirjeldused leiate manusena lisatud dokumendis. Soovitame järgida etteantud juhiseid ja vajadusel olla pisut veelgi ettevaatlikumad, et saaksime võimalikult kiiresti naasta tavapäraste treeningute korraldamise juurde.

Lisaks anname teada, et Tallinn avaldab järgmisel nädalal eriolukorrast väljumise plaani, mille koostamisega hetkel aktiivselt tegeletakse. Täpsemaid tegevusi ja ajagraafikut saame tutvustada järgmisel nädalal.

**************************************************************
Уважаемые руководители спортивных клубов!

Передаем вам руководство Министерства культуры с условиями, на которых можно со 2 мая 2020 года возобновить тренировки на свежем воздухе. Руководство в приложении, но в этом письме мы перечислим основные положения:

· В группах может быть не больше десяти человек (вместе с тренером/тренерами);

· Следует соблюдать правило 2+2. При интенсивных тренировках рекомендуем соблюдать бoльшую дистанцию между людьми;

· Люди с симптомами заболевания не могут присутствовать на тренировке;

· На одной спортивной площадке может тренировать несколько групп, но все равно нужно учитывать правило 2+2 и требование к количеству спортсменов в группе (максимум 10 человек включая тренера/тренеров);

· Рекомендуем использовать на тренировках личный спортивный инвентарь, а при распределении инвентаря его необходимо дезинфицировать после каждого пользовавшегося им человека. Наличие дезинфицирующих средств должен обеспечить спортклуб;

· Личной бутылкой с питьевой водой ни с кем нельзя делиться;

· Не разрешается организовывать соревнования.

Точные инструкции вы найдете в приложенном письме. Рекомендуем соблюдать это руководство и при необходимости - соблюдать бoльшую осторожность, чтобы мы могли максимально быстро вернуться к организации обычных тренировок.

Также сообщаем, что город Таллинн составляет план выхода из чрезвычайной ситуации, который включает в себя также возможности использования принадлежащих городу спортивных сооружений. Более точный график и действия сможем сообщить на следующей неделе.


KORRALDUS