1. aprillil 2023.a. Noortesarja II etapp, Kohtla -Järvel

Kohtla-Järve Wiru Spordikeskus, Järveküla tee 41. 

ÜLESANDMISED

Swimranking’u keskkonnas võistlusnädala teisipäeva õhtuks kella 23:59-ni. 

Stardimaks(1start- 9€), tuleb kanda klubi arvele.

Hilinenud ülesandmisi, 12 € stardimaks, saab saata Lenex failina meili aadressile ukaktiiv1@gmail.ee

hiljemalt neljapäeva õhtuks kella 19:59-ni.

Iga osavõtja saab startida maksimaalselt kahel individuaalalal ja teateujumises.

Teateujumistesse võib klubi registreerida ühe võistkonna.

PROGRAMM    


Soojendus 11.00 – 11.45

Võistluste algus 12.00

1. 100 sel T11, P12

2. 100 sel T12, P13

3. 100 sel T13, P14

Autasustamine alad 1, 2, 3

4. 50 lib T11, P12

5. 100 lib T12, P13

6. 100 lib T13, P14

Autasustamine alad 4, 5, 6

7. 200 vab T11, P12

8. 200 vab T12, P13

9. 400 vab T13, P14

Autasustamine alad 7, 8, 9

10. 4 X 50 ko T11, P12

11 4 X 50 ko T12, P13

12. 4 X 50 ko (avatud) T13, P14

Autasustamine alad 10, 11, 12

Toitlustust pakutakse Wiru Spordikeskuses. Iga klubi saab ette tellida toitlustuse, maksumusega 5€ lapse kohta.

JUHEND

Koolivaheaeg 27.02- 3.03.2023.

 Koolivaheaja tunniplaan 21.Koolis:

Ujulas 11.30-13.00 

Treeningrühmad :

ÕT 4-3 Hilju, kella 10.30-11.30 väike saal.

ÕT 4-2, ÕT 5-3 Mikk

Ujulas 13.00-14.00

Treening-huvirühmad:

ÕT4-4, Tanel

ÕT5-2, Uljana

ÕT 4-1, Liina, 12.30-13.00 väike saal

Ujulas 18.-19.00-E,T,K,N

Kursus 5-1, Maris ja Uljana

Laupäeval, so 4.03, on tavaline tunniplaan!


Noortesarja I etapp Keilas, 18 veebruar

 Soojendus 11:00 – 11:45. Võistluste algus 12:00.

Starti lubatakse ainult EUL litsentsi omavad sportlased.


VANUSEKLASSID, sünniaastad.

T 11 – tüdrukud 2012 ( 11 ) P 12 – poisid 2011 ( 12)

T 12 – tüdrukud 2011 ( 12 ) P 13 – poisid 2010 ( 13 )

T 13 – tüdrukud 2010 ( 13) P 14 – poisid 2009 ( 14 )

Võistluste stardimaks 9 € ehk võisteldes 2-l alal on osalus 18€

ÜLESANDMINE teha hiljemalt pühapäevaks, 12. veebruariks 2023.

Osavõtjate nimekiri avaldatakse 15. veebruaril kell 10:00. Parandusi saab

teha 24 tunni jooksul (hiljemalt 16. veebruariks kell 10:00).


AJAKAVA: Soojendus 11:00 – 11:45. Võistluste algus 12:00.

VÕISTLUSTE PROGRAMM

1. 100 m vabalt T 11 ; P 12        7. 100 m kompleksi T 11 ; P 12

2. 100 m vabalt T 12 ; P 13        8. 200 m kompleksi T 12 ; P 13

3. 100 m vabalt T 13 ; P 14        9. 400 m kompleksi T 13 ; P 14

Autasustamine alad 1 , 2 , 3       Autasustamine alad 7 , 8 , 9

4. 50 m rinnuli T 11 ; P 12         10. MIX 4 x 50 m vab. T 11 ; P 12

5. 100 m rinnuli T 12 ; P 13       11. MIX 4 x 50 m vab. T 12 ; P 13

6. 100 m rinnuli T 13 ; P 14       12. MIX 4 x 50 m. vab. T 13; P 14 (absoluut)

Autasustamine alad 4 , 5 , 6        Autasustamine alad 10, 11 , 12


Võistluste ajal on korraldatud osavõtjatele toitlustamine (6 eurot).


JUHEND

Edukaid starte!

TULEMUSED